Assistant Professor • Leiden University

ASPO2012

In deze studie hebben wij de bereidheid om altruïstisch te belonen onderzocht in twee types sociale dilemma's. Het blijkt dat mensen meer altruïstisch belonen in een publiek goed dilemma dan in een brondilemma omdat ze meer trots ervaren ten aanzien van de betreffende persoon.

Comments are closed.